تعرفه طراحی سایت

داشتن سایتی زیبا و کارآمد حق شماست ...

امروزه تقریبا اکثر شرکتهایی که با عموم جامعه در تعامل هستند نیاز به یک وب سایت را حس می کنند و شرکتهای بزرگتربه وب سایتی نیاز دارند تا برند خود را مدیریت کنند و یا با شرکتهای تابع خود در تماس باشند. یک وب سایت فقط شامل چند صفحه متن نیست بلکه می تواند نشاندهنده عملکرد تجاری و بازرگانی شما باشد

طراحی انواع سایت …

طراحی سایت مشابه الگوی پیشنهادی شما

 • طراحی وب سایت تبلیغاتی
  طراحی وب سایت خدماتی
  طراحی وب سایت گردشگری

استفاده درست از زمان مهمترین عامل موفقیت در تجارت و کسب و کار است و طراحی سایت هم از این قاعده مستثنی نمی باشد. تیم ما با علم بر این موضوع تحویل پروژه ها در کمترین زمان را مبنای کار خود قرا داده است. با داشتن بهترین برنامه نویسانی که در تیم خود داریم سعی می کنیم کاری مشتری پسند در کمترین زمان به مشتری تحویل بدهیم.

سایت می خواهم …

کوچک

490هزار تومان سالیانه

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • پرداخت سالانه

استاندارد

1.400هزار تومان سالیانه

 • 20000 مگابایت فضای میزبانی
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • پرداخت سالانه

پیشرفته

2.800هزار تومان سالیانه

 • 50000 مگابایت فضای میزبانی
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • پرداخت سالانه

فروشگاه می خواهم …

کوچک

890هزار تومان سالیانه

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • فروشگاه
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • پرداخت آنلاین
 • همکاری در فروش
 • پرداخت سالانه

استاندارد

1.900هزار تومان سالیانه

 • 20000 مگابایت فضای میزبانی
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • فروشگاه
 • پرداخت آنلاین
 • همکاری در فروش
 • پرداخت سالانه

پیشرفته

3.600هزار تومان سالیانه

 • 50000 مگابایت فضای میزبانی
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • دامنه رایگان ir
 • پست الکترونیک اختصاصی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • صفحه ساز گرافیکی
 • تعریف انواع صفحات
 • نظردهی کاربران
 • عضویت کاربران
 • معرفی شبکه های اجتماعی
 • انواع دسته بندی
 • جستجو پیشرفته و فیلتر
 • پشتیبانی به کاربران از طریق تیکت
 • ایجاد کاربر با دسترسی سفارشی (همکار)
 • فروشگاه
 • پرداخت آنلاین
 • همکاری در فروش
 • پرداخت سالانه